Hem

      SMISK     

                     Studenter med idrott som kompetens

Aktiviteter ht 2018


Mer info kommer snart...

Kårmedlem, detta får du!


En stark studentröst

Studentkårens uppgift är i första hand att bevaka och tillvarata studenternas intressen. Detta innebär att kåren arbetar för bland annat högre kvalitet på utbildningen, ett rikt studentliv, god tillgång på studentbostäder och fördelaktigare studiemedelssystem. Man är också studenternas talesman gentemot universitetsledning, kommun, landsting och stat. Studentkåren har representanter i nästan varje styrelse, nämnd och kommitté på universitetet, med insyn och möjlighet att påverka för studenternas bästa.


Som Smiskare tillhör du Umeå Studentkår och din kårsektion är UmePedagogerna. Du kan läsa mer på www.umpe.se


Utan medlemmar - inget SMISK!

Det är tack vare våra medlemmar som vi kan bedriva någon verksamhet. Genom att köpa ett kårleg får du som student inte bara tillgång till roliga aktiviteter, du stöttar även SMISK:s arbete för en bättre utbildning och arbetsmiljö.   


På SMISK:s aktiviteter är det krav på kårmedlemskap. Därför är det bra att redan under insparken lösa kårleg så att du inte missar några aktiviteter. Om du saknar kårleg men ändå vill vara med på en aktivitet så går det ibland att betala på plats.

Stormöte SMISK

Datum: Tisdag den 23 oktober

Tid: kl 15:30-16:30

Plats: Naturvetarhuset


Alla medlemmar är välkomna till SMISK:s stormöte tisdagen den 23 oktober!


Eventuella motioner ska vara inskickade senast en vecka innan mötet. Sista anmälningsdag är tisdagen 16 oktober. Kom ihåg att alla medlemmar i föreningen har närvarande- yttrande och rösträtt vid mötet.


I vanlig ordning erbjuds det fenomenalt fika så ta med en fikakompis!


//Styrelsen


Inför denna  terminen sitter följande medlemmar i SMISK:s Styrelse!

 

Ordförande: Ellika Axelson Fisk

Kassör:

Sekreterare:

Ledamöter: Sandra Reinklou

Suppleanter:


Copyright © All Rights Reserved