Om

      SMISK     

                     Studenter med idrott som kompetens

SMISKs styrelse


Vi i styrelsen arbetar för att alla idrottslärarstudenter vid Umeå Universitet ska få en så bra tid på universtetet som möjligt. I vårt arbete ingår det att förbättra studiemiljön och utbildningen för dig som studerar men vi anordnar även olika aktiviteter där du kan träffa andra studenter.


Vårt motto är "En gång smiskare ALLTID smiskare!" och på våra arrangemang kan du därför träffa andra smiskare från många olika årskurser. Vi strävar även efter att ha ett tätt samarbete med våra systerföreningar Hectors och Tuff för att du som student ska få ännu fler roliga aktiviteter.
Vi i styrelsen har olika ansvarsområden och om du har några funderingar om något secifikt så kan du kolla med den som är ansvarig för det området. 


Ordförande: Christian Ekberg


 • Samordnar styrelsens arbete
 • Delegerar arbetsuppgifter
 • Ser till att fattade beslut genomförs
 • ser till att föreningens stadgar följs
 • Är tillsammans med övriga styrelsen ansikte utåt
 • Är mötesordförande
 • Skriver verksamhetsberättelsen till årsmötet


Vice Ordförande: Tor Lindberg

 • Håller möten då ordinarie ordförande inte kan
 • Antecknar vem som gör vad under mötena och påminner alla i slutet av mötet
 • Samordnar tillsammans med ordförande, styrelsens arbete
 • I det fall att ordförande avgår, ersätter vice ordförande ordförandeposten


Sekreterare: Viktor Öller

 • För protokoll vid varje möte och ser till att alla viktiga beslut finns protokollförda, ffa ekonomiska beslut
 • Skriva ut det senaste protokollet och sätta det i SMISKpärmen
 • Lägga ut det senaste protokollet på Facebooksidan samt skicka det till den ansvarige över hemsidan och till ordförande.
 • Fyller vid behov SMISKs kopieringskort


Kassör: Malin Asplund

 • Är ansvarig för bokföringen
 • Delar ut papper på den beslutade budgeten till styrelsen
 • Är huvudansvarig för att budgeten inte överskrids
 • Skriver en telefonlista och adresslista till styrelsemedlemmarna och lämnar till UmPe
 • Äskar pengar från UmPe senast den sista oktober (för hösttermin) eller den sista februari (för vårtermin).
 • Ansvarar för att kontinuerligt hålla styrelsen uppdaterad kring SMISKs ekonomi
 • Ansvarar för ekonomisk berättelse samt bokslut finns tillgängligt för revisorn inför årsmötet.
 • Redovisar ekonomisk berättelse (inkomster och utgifter) vid årsmötet.


Hemsideansvarig: Christian Ekberg

 • Är ansvarig för uppdatering av hemsidan
 • Lägga ut protokoll som sekreteraren skickar
 • Har ansvaret för de eventuella frågor som uppkommer på hemsidan


UmPerepresentanter: Christian Ekberg och Elias Svanberg 

 • Är en del utav UmPes styrelse och är aktiv i deras verksamhet
 • Representerar SMISK på UmPes styrelsemöten
 • Ansvarar för ett gott informationsflöde mellan UmPe och SMISK och medelar vid varje SMISK möte vad som diskuterats i UmPe
 • De ordinarie representanterna ansvarar för att suppleanten fyller ledamotens plats i det fall att hen ej kan närvara
 • Skall komma välförberedd till UmPes styrelsemöten


Ansvariga för respektive SMISK akivitet

 • Är ansvarig för att information om respektive aktivitet kommer ut till samtliga medlemmar
 • Skapar event på Facebook
 • Har i övrigt fria händer att sätta upp kort från aktiviteter eller liknande


Valberedningen:

 • Är ansvariga för att hitta representanter för att fylla de poster som ska fyllas.


Övriga:

 • Tar sitt ansvar i styrelsemötet
 • Medelar ordföranden om man inte kan närvara vid mötet
 • Vid missat möte uppdaterar man sig genom att läsa igenom protokollet från mötet
 • Är SMISKs ansikte utåt
 • Ska sprida information och PR för SMISKs alla aktiviteter

Sociala medier:

Vi finns på sociala medier så som Facebook och instagram:

 • Facebooksida: SMISK
 • Senaste nytt rapporteras i små grupper på Facebook, Gruppnamn: smisk hopp och lek, SMISK innebandy/fotboll sedan har varje årgång en egen FB grupp.
 • Vi använder oss även utav # för instagram: #SMISK4LIFE, #SMISKARE


Dokument

Copyright © All Rights Reserved